Antall medlemmer

1578

Nyheter

 • Looking-the-Other-Way-1.png

  Elendige prioriteringer av norsk politi

  Vi vet at Politiet henlegger 3 av 4 anmeldte voldtekter, 8 av 10 vinningsforbrytelser som innbrudd, tyveri og nasking, og at mange anmeldte voldshandlinger og barnevoldtekter også henlegges. Samtidig bruker Politiet store ressurser på offerløs kriminalitet, det vil si handlinger som ikke rammer noen andre enn brukeren men som politikerne har forbudt av moralske eller andre årsaker. Kjente eksempler på slike forbrytelser uten offer inkluderer pengespill, sexarbeid og narkotika. Andre eksempler kan være fargen på huset ditt, bedriftsreguleringer, kjøp og salg av rå melk eller egenproduserte varer, gårdsutsalg av kjøtt og alkohol, kosttilskudd i høyere doser som er reseptfrie i andre land og mye annet.

  Les mer »
  Herman FlaatenElendige prioriteringer av norsk politi
 • liberalistene.jpeg

  Liberalistene vil frata politikerne klima-ansvar

  Samtidig som alle norske stortingspartier har blitt klima-alarmister, får vi stadig mer informasjon som viser at norske klimatiltak ikke har noen betydning. I følge FNs klimapanel IPCC har all signifikant global oppvarming opphørt etter 1996. Det nøyaktige året dette skjedde varierer med hvilket datasett man benytter.

  Videre har ny forskning fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) i sin «Energy and Climate Outlook 2015» beregnet hvilken effekt Parisavtalen vil få. Dersom alle foreslåtte kutt gjennomføres og fortsetter fram til år 2100, så vil dette resultere i bare 0,2 grader mindre oppvarming i år 2100. Andre eksperter fremlegger samsvarende resultater.

  Les mer »
  Herman FlaatenLiberalistene vil frata politikerne klima-ansvar
 • NRK1.jpg

  Liberalistene vil avskaffe tvungen finansiering av NRK

  I de 68 årene NRK har hatt en kringkastingssjef i etterkrigstiden, har kringkastingssjefen tidligere i karrieren vært aktiv politiker i Arbeiderpartiet i hele 47 år. Minst en av de tre gjenværende kringkastingssjefene var Arbeiderpartimann, og dersom han inkluderes så har kringkastingssjefen i hele 56 av 68 etterkrigsår vært fra Arbeiderpartiet.

  NRK er tvangsfinansiert av alle som eier TV i Norge. Politikerne begrunner behovet for å bruke tvang for å finansiere NRK med at Norge har behov for en uavhengig nasjonal aktør som er redaksjonelt uavhengig, sikrer bred og balansert dekning av politiske valg, oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. Videre skal NRK avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

  Les mer »
  Herman FlaatenLiberalistene vil avskaffe tvungen finansiering av NRK
adminForside