Ønsker du å bidra i Liberalistisk Ungdom? Send oss en e-post eller meld deg inn i organisasjonen!

Fredrik Laving

Fredrik Laving

Leder

Fredrik er leder av Liberalistisk Ungdom. Han er født i 1986, kommer fra Sverige og jobber innen dagligvarer i Oslo.

E-post:
fredrik.laving@liberalistene.org

Facebook:
https://www.facebook.com/laving39

Liberalistisk Ungdom

Liberalistisk Ungdom arbeider for å fremme liberalismen som politisk ideologi i Norge. Vår holdning er at ethvert voksent menneske har en grunnleggende rett til full bestemmelse over egen kropp, eiendom og inntekt. Målet for arbeidet er å fremme oppslutningen om laissez-faire-kapitalisme og dens grunnpilarer: rettstaten, den frie markedsøkonomi og menneskets ukrenkelige rett til sitt eget liv.

Et menneskes rett til sitt eget liv er den grunnleggende rettighet som alle andre rettigheter bygger på. Statens eneste legitime oppgave er å beskytte disse rettighetene, og det er kun noen få samfunnsoppgaver som naturlig faller inn under statens ansvar. Dette er politi og rettsvesen og militært forsvar.

I et liberalistisk samfunn er statens misjon å stille til ansvar de individer eller grupper som krenker borgernes rettigheter, altså forbrytere av loven og krenkere av landets suverenitet. Til dette skal politiet forhindre forbrytelser. Rettsvesenet skal sørge for en rettferdig rettergang. Og militæret, avverge angrep og forsvare Norge i mellomnasjonale konflikter.

Vi legger avgjørende vekt på at det enkelte individ skal ha uhindret frihet til å tenke og handle etter sin egen frie vilje. Vi mener at fred, og ikke ufred, er den naturlige orden, og at alle mellommenneskelige forhold skal være preget av fraværet av initiert tvang. Staten skal ikke legge begrensninger på menneskets muligheter til leve, arbeide eller søke lykken. Liberalistisk Ungdom vil derfor ha et fullstendig fritt åndsliv og et fullstendig fritt næringsliv.

Liberalistisk Ungdom er ungdomspartiet til Liberalistene, og det finnes ingen punkter hvor vi er uenige. Liberalistisk Ungdom anerkjenner Liberalistenes prinsipprogram, og anser dette som grunnlaget for Liberalistisk Ungdom sin politikk.

Er du interessert i liberale ideer, og ønsker å bli en del av et spennende, sosialt og lærerikt miljø? Hos oss blir du møtt med anerkjennelse for ditt engasjement.

Styre

  • Fredrik Laving (President)
  • Sven Randmæl (Visepresident)
  • Benjamin Willoch (Økonomisjef/Sekretær)
  • Bård Årnes (Styremedlem)
  • Odd-Marius Rutle (Styremedlem)
  • Dag Vikan (Vara)
  • Steinar Fredriksen (Vara)
  • Oda Vår Arnesen (Vara)
  • Amund Farberg (Vara)

Meld deg inn!

Klikk her for å melde deg inn i Liberalistisk Ungdom.

Vil du vite mer?

Har du lyst til å finne ut mer om Liberalistisk Ungdom? Følg oss på Facebook, Twitter, Instagram eller ta kontakt på e-post.

adminLiberalistisk Ungdom