Rødgrønn-logikk-1.png

Ja til frihet, nei til forbud og frihetsinnskrenkninger

Norske stortingspolitikere synes at det meste skal være forbudt eller
strengt regulert. Husker du at skateboard var forbudt i Norge i 12 år,
frem til 1989? Visste du at Venstre​, Senterpartiet​ og enkelte
stortingsrepresentanter fra Kristelig Folkeparti KrF​ og
Arbeiderpartiet​ ville ha forbud mot farge-TV?

Les mer »
Herman FlaatenJa til frihet, nei til forbud og frihetsinnskrenkninger
Hoelseth_Ole_T_Liberalistene.jpg

Ut av FrP, inn i Liberalistene

“Hvis jeg skal være litt slem vil jeg si at Fremskrittspartiet er blitt et sosialdemokratisk parti for mennesker som ikke liker sosialdemokrater”, sier Ole T. Hoelseth (50) som i dag meldte seg ut av Fremskrittspartiet og meldte overgang til Liberalistene. Hoelseth er politisk nestleder i Vestfold FrP og bystyrerepresentant i Sandefjord.

Les mer »
Herman FlaatenUt av FrP, inn i Liberalistene
kost2-1.png

Nytt unødvendig kosttilskuddsforbud fra EUs mattilsyn EFSA

EUs mattilsyn EFSA har besluttet at kosttilskuddet SAMe (s-adenosylmetionin) skal forbys og kun være tillatt som legemiddel. SAMe er et trygt kosttilskudd som har vært tilgjengelig i Italia siden 1979, Spania siden 1985 og Tyskland siden 1989. Til tross for at det har vært tilgjengelig som kosttilskudd i mer enn 30 år, uten at det har vært et helseproblem, vil EFSA nå omgjøre SAMe til et legemiddel.

Les mer »
Herman FlaatenNytt unødvendig kosttilskuddsforbud fra EUs mattilsyn EFSA
Looking-the-Other-Way-1.png

Elendige prioriteringer av norsk politi

Vi vet at Politiet henlegger 3 av 4 anmeldte voldtekter, 8 av 10 vinningsforbrytelser som innbrudd, tyveri og nasking, og at mange anmeldte voldshandlinger og barnevoldtekter også henlegges. Samtidig bruker Politiet store ressurser på offerløs kriminalitet, det vil si handlinger som ikke rammer noen andre enn brukeren men som politikerne har forbudt av moralske eller andre årsaker. Kjente eksempler på slike forbrytelser uten offer inkluderer pengespill, sexarbeid og narkotika. Andre eksempler kan være fargen på huset ditt, bedriftsreguleringer, kjøp og salg av rå melk eller egenproduserte varer, gårdsutsalg av kjøtt og alkohol, kosttilskudd i høyere doser som er reseptfrie i andre land og mye annet.

Les mer »
Herman FlaatenElendige prioriteringer av norsk politi
liberalistene.jpeg

Liberalistene vil frata politikerne klima-ansvar

Samtidig som alle norske stortingspartier har blitt klima-alarmister, får vi stadig mer informasjon som viser at norske klimatiltak ikke har noen betydning. I følge FNs klimapanel IPCC har all signifikant global oppvarming opphørt etter 1996. Det nøyaktige året dette skjedde varierer med hvilket datasett man benytter.

Videre har ny forskning fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) i sin «Energy and Climate Outlook 2015» beregnet hvilken effekt Parisavtalen vil få. Dersom alle foreslåtte kutt gjennomføres og fortsetter fram til år 2100, så vil dette resultere i bare 0,2 grader mindre oppvarming i år 2100. Andre eksperter fremlegger samsvarende resultater.

Les mer »
Herman FlaatenLiberalistene vil frata politikerne klima-ansvar
NRK1.jpg

Liberalistene vil avskaffe tvungen finansiering av NRK

I de 68 årene NRK har hatt en kringkastingssjef i etterkrigstiden, har kringkastingssjefen tidligere i karrieren vært aktiv politiker i Arbeiderpartiet i hele 47 år. Minst en av de tre gjenværende kringkastingssjefene var Arbeiderpartimann, og dersom han inkluderes så har kringkastingssjefen i hele 56 av 68 etterkrigsår vært fra Arbeiderpartiet.

NRK er tvangsfinansiert av alle som eier TV i Norge. Politikerne begrunner behovet for å bruke tvang for å finansiere NRK med at Norge har behov for en uavhengig nasjonal aktør som er redaksjonelt uavhengig, sikrer bred og balansert dekning av politiske valg, oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. Videre skal NRK avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Les mer »
Herman FlaatenLiberalistene vil avskaffe tvungen finansiering av NRK
libnark3.png

Liberalistene vil legalisere narkotika

Liberalistene vil legalisere narkotika og benåde alle som soner dommer for fredelig narkotikakriminalitet.

 

Vi vet at en av fire elever ved videregående skole i Oslo har brukt cannabis. Det blir stadig vanligere å bruke cannabis og andre narkotiske stoffer, enten fordi man foretrekker denne rusen fremfor alkohol, eller fordi man får noe ut av det medisinsk. Samtidig er det forbudt å bruke cannabis og andre narkotiske stoffer, og mer enn en av tre innsatte i norske fengsler soner dommer for narkotikakriminalitet.

 

Les mer »
Herman FlaatenLiberalistene vil legalisere narkotika
Forbud-Fare-Frihet-Sikkerhet.png

Sexkjøpsloven – et totalt mislykket forbud

Sexkjøpsforbudet som ble innført av den rødgrønne regjeringen i 2009 under tidligere statsminister Jens Stoltenberg, er et godt eksempel på et totaltmislykket forbud. Etter at det ble forbudt å kjøpe sex, forsvant ikke markedet for sexkjøp, men det ble flyttet fra bordeller og andre oversiktlige, åpne arenaer, til skjulte markedsplasser. Når sexkjøp må skje i det skjulte, så blir det lettere for eksempelvis menneskesmuglere å utnytte kvinner til å selge sex mot kvinnens vilje.

Les mer »
Herman FlaatenSexkjøpsloven – et totalt mislykket forbud